Zarządzanie jakością usług hotelarskich


Cel szkolenia:

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.” - Guccio Gucci

Jakość, to obok ceny, główny czynnik decydujący o wyborze przez gościa danego obiektu spośród konkurencji. Elementy wysokiej jakości obsługi,  to  nie  tylko  czysty  pokój  i  smaczne  jedzenie,  ale  także  indywidualne  podejście  do  gościa, profesjonalna reakcja na jego zażalenia oraz kompetentny i zaangażowany personel, który na co dzień bezpośrednio odpowiada za wysoki poziom oferowanych usług. Sprawne zarządzanie jakością stanowi efektywny sposób podnoszenia konkurencyjności obiektu, a co za tym idzie przychodów firmy oraz poziomu zadowolenia i lojalności gości.
Celem szkolenia jest zapoznanie osób nadzorujących proces obsługi z przyczynami spadku jej jakości oraz sposobami i praktycznymi narzędziami zarządzania jakością, które można wdrożyć w hotelu.
 
Adresaci szkolenia:
Szkolenie  dedykowane  jest kierownikom  liniowym (szefowie  działu,  asystenci,  superwizorzy) i managerom  obiektów hotelowych.
 
Metodyka zajęć:
Wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków.
 
Zakres tematyczny szkolenia:
 1. Obsługa gościa:
  • etapy i istotne elementy obsługi,
  • kontakt z gościem,
  • personalizacja obsługi.
 2. Standaryzacja obsługi:
  • podział i funkcja standardów,
  • standardy a kategoria hotelu,
  • procedury pomocnicze.
 3. Kontrola jakości:
  • przyczyny zakłócenia jakości,
  • obszary badania,
  • metody,
  • analiza wyników badania.
 4. Zarządzanie reputacją obiektu:
  • pozyskiwanie opinii,
  • profesjonalna reakcja na zażalenia gości.
 5. Czynnik ludzki i rola personelu:
  • kształtowanie kultury organizacyjnej,
  • organizacja szkoleń,
  • zarządzanie przez cele,
  • motywowanie i coaching,
  • praca zespołowa i komunikacja,
  • dobór pracowników.Zarządzanie jakością usług hotelarskich

Termin: 05-06.10.2023
{Kolejne terminy: }
 
Miejsce: Łódź, Hotel
(Dokładny adres hotelu zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.)

Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni)

Godziny zajęć:
Dzień I:  
11:00 - 18:30
Dzień II:
8:30 - 17:00

Cena brutto szkolenia (podstawowa): 870 zł za 1 osobę
obejmuje:
 • uczestnictwo w zajęciach
 • 2 obiady
 • przerwy kawowe
 • skrypt zawierający wiadomości przekazane w trakcie zajęć szkoleniowych
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu
Cena brutto szkolenia z 1 noclegiem, 1 śniadaniem i 2 obiadami: 1120 zł za 1 osobę
 
Cena brutto szkolenia z 1 noclegiem, 1 śniadaniem, 2 obiadami i 1 kolacją: 1150 zł za 1 osobę
 
Uczestnikom oferujemy zakwaterowanie w hotelu, w którym realizowane jest szkolenie, w pokojach z łazienką, TV, telefonem. W kompleksie hotelowym do dyspozycji pozostają: restauracja, bar, parking.

Zapewniamy specjalne rabaty (poszczególne rabaty nie sumują się):
 • przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby - szczegóły w zamówieniu on-line
 • dla absolwentów innych szkoleń realizowanych przez Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa - 7% od ceny podstawowej szkolenia
Formularz zgłoszenia


Szybki kontakt

tel. 602 243 808

Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa