Doradztwo


Uzupełnieniem naszej oferty, obok propozycji szkoleniowych, są usługi z zakresu doradztwa i wdrożeń, realizujące misję wspierania przedsiębiorstw w podnoszeniu skuteczności ich działania.
Dotyczą one następujących obszarów:

Mystery Guest
Badanie "Mystery Shopper" (tajemniczy kupujący) - nazywane w branży HoReCa "Mystery Guest" (tajemniczy gość) - jest spojrzeniem klienta na jakość usług i pracy personelu. Ma ono na celu zwiększenie efektywności systemu informacyjnego dotyczącego jakości obsługi gości w hotelach i restauracjach. Jest wykorzystywane do określenia stopnia zadowolenia gości oraz poziomu motywacji samych pracowników. Pozwala poprawiać standardy obsługi oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników.

"Tajemniczy Gość" nie różni się niczym od zwykłego gościa (podobnie wygląda, podobnie się zachowuje, posiada zbliżone cechy społeczno-demograficzne), dzięki czemu kontakt z personelem oraz proces obsługi przebiega w sposób naturalny i nie wzbudzający podejrzeń. Naturalność sytuacji podczas badania i jego anonimowość sprawiają, że dokonana ocena jest obiektywna i daje obraz rzeczywistych doświadczeń gościa.

"Tajemniczy Gość", to ponadto możliwość prowadzenia zarówno obserwacji biernej (audytor obserwuje, jak obsługiwani są inni goście oraz dokonuje obserwacji wyglądu obiektu), jak i obserwacji uczestniczącej (audytor sam jest gościem).

Rzetelność oceny gwarantują osoby wykonujące badanie. Nie są to ludzie przypadkowi, ale fachowcy stale współpracujący z Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa mający duże doświadczenie w branży hotelarsko-gastronomicznej. Nasi konsultanci (audytorzy) są odpowiednio przeszkoleni, znają specyfikę badań oceniających jakość obsługi, są osobami komunikatywnymi i asertywnymi potrafiącymi zapamiętać przebieg wizyty i go opisać.

Sprawdzenie usług oferowanych przez hotel trwa zazwyczaj dwa, trzy dni. Tyle czasu spędza z reguły nasz "tajemniczy gość" w obiekcie należącym do klienta. Wcześniejszy etap badania obejmuje natomiast przygotowanie narzędzi w postaci kwestionariusza wizyty oraz scenariusza obserwacji uczestniczącej - czyli schematu przeprowadzenia akcji w danym hotelu, czy restauracji.

Kwestionariusz - budowany w stałym dialogu z naszym Klientem - bazuje na standardach obowiązujących w obiektach hotelarskich i gastronomicznych oraz standardach przyjętych za obowiązujące w danej firmie. Na pytania kwestionariusza przekładane są wcześniej określone zagadnienia badawcze, które mają podlegać ocenie. Dobrze przygotowany kwestionariusz dotyczący wszystkich obszarów funkcjonowania hotelu i zapewniający skuteczność podejmowanych działań zawiera więcej niż 100 pozycji.

Wyniki badania przedstawiane są w formie pisemnego raportu, który pokazuje obraz hotelu, czy restauracji widziany oczami statystycznego gościa. Raport zawiera analizy danych, podsumowania oraz wnioski płynące z badania - ujęte jako zalecenia pokontrolne.

Zarządzanie marketingowe
Doradztwo oraz aktywne wspieranie właścicieli i menadżerów w procesie tworzenia tożsamości i kształtowania wizerunku zakładów branży HoReCa w warunkach silnej konkurencji
Doradztwo w zakresie strategii marketingowych
Marketing internetowy

Systemy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP)
Procedury DPH / DPP (Dobra Praktyka Higieniczna / Produkcyjna) - opracowanie dokumentacji wdrażającej
Wdrażanie procedur DPH / DPP
Audity DPH / DPP - prowadzenie okresowych auditów przestrzegania wprowadzonych procedur DPH / DPP
Wsparcie w procesie wdrażania systemu HACCP

Organizacja i funkcjonowanie nowoczesnej recepcji
Działania w ramach programu doradczego umożliwiają podniesienie standardu obsługi gości i doskonalenie procesów pracy wewnątrz przedsiębiorstwa.
Program doradczy, w zależności od potrzeb klienta, obejmuje:
konsultacje dla menedżerów z zakresu organizacji, funkcjonowania i procesów pracy na recepcji
tworzenie procedur dotyczących obsługi gości
szkolenia dla osób pracujących na recepcji.

Prawo pracy i bhp
opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów organizacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy ulepszanie istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
ekspertyzy, audity BHP
wykonywanie obowiązków inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
-zadania wykonywane w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz.704, z późniejszymi zmianami)
prowadzenie postępowań powypadkowych
-wykonywanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, z wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy
ocena ryzyka zawodowego
-analiza i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy, przy wykonywanych pracach, opracowywanie programów naprawczych w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, dokumentowanie przyjętych działań
opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp

Kształtowanie relacji partnerskich
Przedmiotem doradztwa jest pomoc przedsiębiorstwom w zakresie tworzenia korzystnych relacji i warunków współpracy między potencjalnymi partnerami. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, rozpoczynających działalność, jak również do firm istniejących na rynku od dłuższego czasu.

Tłumaczenia
Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami, którzy rzetelnie realizują Państwa zlecenia i dbają o wierny przekład tłumaczonego tekstu. Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne z różnorodnej tematyki, głownie związane z działalnością biznesową.
Zapewniamy:
wysoką jakość tłumaczenia niezależnie od wielkości projektu
-tłumaczenie jest dokładnym i pełnym tłumaczeniem oryginału
-tłumaczenie zawiera terminologię odpowiednią dla danej branży
-tłumaczenie jest poprawne pod względem gramatycznym, interpunkcyjnym i składniowym.
terminowość realizacji
poufność wszelkich danych znajdujących się w materiałach przekazanych do tłumaczenia oraz występujących podczas zlecania usługi

Materiały przyjmujemy i dostarczamy w dogodny dla Państwa sposób:
-mailem
-faksem
-pocztą tradycyjną
-poprzez pozostawienie na serwerze ftp

 Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa