Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelach i restauracjach


Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
  • pracodawców (prezesi, dyrektorzy)
  • kierujących pracownikami (kierownicy, menadżerowie wszystkich działów)
  • pracowników administracyjno-biurowych (pracownicy recepcji, działu marketingu)
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (kucharze, kelnerzy, pracownicy służby pięter)
Każde szkolenie realizujemy w oparciu o szczegółowy program opracowany z uwzględnieniem rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników.

Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzamy w formie instruktażu i wykładu, natomiast pracodawcom, osobom kierującym oraz pracownikom administracyjno-biurowym proponujemy kurs stacjonarny lub samokształcenie kierowane.

Każdy uczestnik szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymuje płytę CD zawierającą skrypt szkoleniowy, zbiór przepisów prawnych, zestawy pytań kontrolnych oraz wykaz stron i portali internetowych poświęconych tematyce ochrony pracy. Po zapoznaniu się z przekazanym materiałem uczestnicy przystępują do egzaminu testowego. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mają ponadto możliwość telefonicznych konsultacji z wykładowcą problematyki bhp.

 
Szybki kontakt

tel. 602 243 808

Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa