Szkolenie dla kierowników i pracowników służby pięter


Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie organizacji i techniki pracy, w szczególności:

 • poznanie nowych metod i technik pracy
 • doskonalenie kultury obsługi
 • kształtowanie postawy etyczno-moralnej
 • opanowanie sztuki rozmowy z gościem
 • doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacjach szczególnych
 • zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych, w tym bhp i p. poż.

Metodyka zajęć:
Wykład, warsztaty, analiza filmu instruktażowego.

Organizacja szkolenia:
Dla każdego zlecenia opracowujemy optymalny szczegółowy program zajęć. W tym celu analizujemy oczekiwania i potrzeby potencjalnego zleceniodawcy oraz sprawdzamy kwalifikacje przyszłych uczestników szkolenia.

Ramowa tematyka szkolenia:

 1. Organizacja i technika pracy służby pięter
 2. Podstawowe role i obowiązki służby pięter
 3. Psychologiczne aspekty obsługi gości
 4. Etyka w zawodzie
 5. Podstawy prawne dotyczące pracy w służbie pięter w zakładzie hotelarskim


FISZKA INFORMACYJNA

Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego dla kierowników i pracowników służby pięter

W tym miejscu przedstawiliśmy Państwu jedynie wstępne informacje na temat tego, co możemy zaoferować w zakresie szkoleń dla służby pięter.

Dla każdego zlecenia opracowujemy indywidualną ofertę zawierającą szczegółowy, optymalny program zajęć. W tym celu analizujemy wraz z potencjalnym zleceniodawcą oczekiwania i zakładane efekty, jakie ma przynieść szkolenie oraz sprawdzamy kwalifikacje przyszłych uczestników szkolenia.
 • Ustalenie konkretnego terminu szkolenia pozostawiamy do wyboru i uzgodnienia przez Zamawiającego, starając się za każdym razem maksymalnie dostosować do postawionych wymagań.
 • Pracujemy według autorskich, ustalonych procedur, które wytyczają jakość naszych szkoleń zamkniętych.
Zapraszamy do kontaktu z nami i konsultacji na temat szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego dla służby pięter.

Chętnie przygotujemy dla Państwa odpowiednią ofertę szkolenia.

Szkolenia Pozostałe szkolenia zamknięte:


Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa