Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego dla kelnerów


Zakres szkolenia:
Profesjonalne wykonywanie zawodu kelnera, ze względu chociażby na jego bardzo usługowy charakter wymaga stałego doskonalenia zawodowego. Uczestnicy naszych szkoleń pogłębiają wiedzę i podnoszą umiejętności w zakresie fachowej, kompleksowej obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych, a także podczas wszelkiego rodzaju konferencji, targów, bankietów, czy przyjęć okolicznościowych. W procesie szkoleniowym zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej, prawidłowych postaw, nawyków, sposobu komunikowania się i reagowania na życzenia konsumenta. Nie zapominamy również o doskonaleniu umiejętności wydatnie wpływających na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa gastronomicznego - uczymy zasad kreowania pozytywnego wizerunku firmy oraz technik skutecznej sprzedaży.

Metodyka zajęć:
 • Część teoretyczna - wykłady z elementami konwersatorium
 • Część praktyczna - prezentacja prowadzona przez wykładowcę, indywidualne ćwiczenia
Rozkład czasu pomiędzy wykłady i zajęcia warsztatowe jest uzależniony od stopnia umiejętności zawodowych kursantów.

Organizacja szkolenia:
Dla każdego zlecenia opracowujemy optymalny szczegółowy program zajęć. W tym celu analizujemy oczekiwania i potrzeby potencjalnego zleceniodawcy oraz sprawdzamy kwalifikacje przyszłych uczestników szkolenia.
 
Ramowy program szkolenia:
 1. Sylwetka kelnera
  • Kultura pracy
  • Etyka zawodu
  • Wrażenie estetyczne
 2. Organizacja pracy kelnera
  • Stanowisko pracy
  • Zasady współpracy z pozostałymi działami
  • Znajomość karty menu
  • Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości
 3. Formy i techniki obsługi gościa
  • Technika przenoszenia naczyń i tac
  • Przygotowanie stołu do podawania posiłku
  • Podawanie potraw
   • Śniadania
   • Zakąski
   • Zupy
   • Drugie dania
   • Desery
   • Serwis a la carte
   • Przyjęcia okolicznościowe, bankiety zasiadane i w formie stojącej
   • Serwis konferencyjny
  • Podawanie napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych gorących i zimnych
 4. Pozostałe funkcje kelnera
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Kelner jako "sprzedawca"
    Techniki sugestywnej sprzedaży
  • Skuteczna komunikacja z gościem
  • Kelner jako doradca kulinarny
  • Realizacja dodatkowych usług
 5. Psychologiczne aspekty obsługi gości
  • Specyfika postaw poszczególnych typów gości
  • Zachowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • Postępowanie w przypadku reklamacji i zażaleń
  • Odstępstwa od reguł, standardów

 FISZKA INFORMACYJNA

Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego dla kelnerów

W tym miejscu przedstawiliśmy Państwu jedynie wstępne informacje na temat tego, co możemy zaoferować w zakresie szkoleń dla kelnerów.

Dla każdego zlecenia opracowujemy indywidualną ofertę, zawierającą szczegółowy, optymalny program zajęć. W tym celu analizujemy wraz z potencjalnym zleceniodawcą oczekiwania i zakładane efekty, jakie ma przynieść szkolenie oraz sprawdzamy kwalifikacje przyszłych uczestników szkolenia.
 • Ustalenie konkretnego terminu szkolenia pozostawiamy do wyboru i uzgodnienia przez Zamawiającego, starając się za każdym razem maksymalnie dostosować do postawionych wymagań.
 • Pracujemy według autorskich, ustalonych procedur, które wytyczają jakość naszych szkoleń zamkniętych.

Zapraszamy do kontaktu z nami i konsultacji na temat szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego dla kelnerów.

Chętnie przygotujemy dla Państwa odpowiednią ofertę szkolenia.


Szkolenia Pozostałe szkolenia zamknięte:


Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa