Pierwsza pomoc w hotelach i restauracjachZakres szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, zasady funkcjonowania łańcucha ratowniczego, nauczą się rozpoznawać wstępnie stan zdrowia poszkodowanego, udzielać pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zdrowia osoby poszkodowanej, wzywać pomoc lekarską.

Szkolenie ma na celu zarówno kształtowanie, jak i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie spełnia wymóg określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy...
§ 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust.1, na każdej zmianie powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Metodyka zajęć:
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i folii instruktażowych, filmy video, ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje sytuacji wymagających udzielenia pomocy. Zajęcia praktyczne realizujemy używając szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, takich, jak: fantomy do nauki resuscytacji, kołnierze usztywniające, worki samorozprężalne typu "Ambu", środki opatrunkowe i wiele innych.

Organizacja szkolenia:
Proponujemy 2 rodzaje szkoleń:
 • Kurs podstawowych zabiegów ratujących życie - organizowany wyłącznie w formie "at-home training" (szkolenie w miejscu pracy)
    sugerowany czas trwania szkolenia: 10 godzin
   
 • Kurs pierwszej pomocy - organizowany w formie "at-home training" (szkolenie w miejscu pracy) oraz jako szkolenie otwarte
    sugerowany czas trwania szkolenia: 16 godzin
Szkolenie realizowane jest w oparciu o wytyczne i standardy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji.
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa.

Ramowa tematyka szkolenia:
 • bezprzyrządowe postępowanie w zatrzymaniu krążenia - resuscytacja dorosłego, dziecka, niemowlęcia
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • postępowanie w zadławieniach według standardów ERC
 • postępowanie na miejscu zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych
 • podstawowe postępowanie z poszkodowanym z obrażeniami ciała i w stanach zagrożenia życia zgodnie z standardami BTLS, ILCOR
Szkolenie prowadzą:
Nasi trenerzy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych i posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Osobą odpowiedzialną za opracowywanie szczegółowych programów zajęć i merytoryczną stronę realizowanych szkoleń jest:
Grzegorz Danielewski - absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, ukończył również szkołę aspirantów PSP w Poznaniu, nauczyciel pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej, instruktor BLS AED (Basic Life Support & Automated External Defibrillation), BTLS (Basic Trauma Life Support International), wieloletnia praktyka w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej, posiada wykształcenie pedagogiczne i duże doświadczenie jako instruktor-wykładowca na kursach pierwszej pomocy, uczestnik licznych kursów organizowanych przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie.

Szkolenia Pozostałe szkolenia zamknięte:


Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa