Szkolenia zamknięte: Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka


Szkolenia zamknięte (wewnętrzne - w miejscu pracy), to szkolenia, które przeprowadzamy w Państwa obiekcie. Celem szkoleń zamkniętych jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb zarządzających danym obiektem hotelarskim i gastronomicznym. Każdorazowo przed przystąpieniem do procesu szkolenia prowadzona jest analiza bieżącej sytuacji organizacyjnej i serwisowej obiektu oraz analiza potencjału poszczególnych grup pracowniczych. Wyniki analizy stanowią podstawę do ustalenia wraz ze Zleceniodawcą rzeczywistych potrzeb w zakresie doskonalenia kadry pracowniczej lub innych.
  • Ustalenie konkretnych terminów poszczególnych szkoleń pozostawiamy do wyboru i uzgodnienia przez Zamawiającego, starając się za każdym razem maksymalnie dostosować do postawionych wymagań.
  • Pracujemy według autorskich, ustalonych procedur, które wytyczają styl i jakość naszych usług.
  • Zapewniamy kompleksowość usług.
  • Każde szkolenie wewnętrzne możemy wzbogacić o program integracyjny realizowany po zajęciach szkoleniowych.
Jesteśmy z Klientem nie tylko w trakcie trwania usługi szkoleniowej, ale także przed wykonaniem zlecenia i po jego realizacji.

W działalności szkoleniowej koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych rozwiązaniach (nauka przez praktykę).

Każde zlecenie kończymy badaniem efektywności i satysfakcji Klienta oraz zbiorczym raportem zawierającym wiele cennych uwag i spostrzeżeń.


X Kalendarium szkoleń otwartych:

Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa