Trenerzy


Dbając o wysoki standard naszych usług, współpracujemy z zespołem starannie dobranych konsultantów i trenerów, posiadających praktyczne umiejętności, rzetelną wiedzę i bogaty warsztat metodyczny. Nasi współpracownicy są aktywnymi zawodowo fachowcami w swoich dziedzinach, mającymi wieloletnie doświadczenie doradcze i szkoleniowe. Cechuje ich kreatywność, zaangażowanie i profesjonalizm, a swoją rangę mogą potwierdzić niejednokrotnie różnymi referencjami.

Zespół trenerów Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa tworzą między innymi:

Mirosław Wojciech Kacprzak
- urodzony w 1958 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Od roku 1980 związany z branżą gastronomiczną i hotelową. Przeszedł pełną ścieżkę rozwoju zawodowego - od wykonywania najprostszych czynności na zapleczach, poprzez stopniowe nabywanie kwalifikacji w większości działów gastronomicznych, po kierowanie działami, restauracjami i obiektami hotelowymi. Doświadczenie kształtował zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Od lat zajmuje się edukacją, także na poziomie wyższym, kadr gastronomicznych i hotelowych. Wyszkolił bardzo wielu specjalistów w branży. Legitymuje się szeregiem publikacji w zakresie gastronomii oraz w dziedzinach prawa pracy i etyki zawodowej. Aktualnie w ramach prywatnej praktyki szkoli, konsultuje inwestycje, oraz restrukturyzuje przedsięwzięcia gastronomiczne, hotelowe i turystyczne.

Michał Walczak
- absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przez 15 lat związany zawodowo z Hotelem Pod Orłem w Bydgoszczy, gdzie pracował m. in. na stanowisku kierownika recepcji i rezerwacji, obecnie jest dyrektorem Hotelu City w Bydgoszczy, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i w Policealnej Szkole KOLFER w Bydgoszczy, posiada uprawnienia pedagogiczne i duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, odbywał praktyki i staże w hotelach w Polsce i zagranicą, brał udział w szkoleniach realizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje z zakresu m. in. organizacji, zarządzania, sprzedaży, ratownictwa medycznego, aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, autor publikacji w wydawnictwach naukowych i artykułów prasowych.

Joanna Ochniak
- absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wykształcenie pedagogiczne, prowadziła ćwiczenia i wykłady z marketingu, negocjacji i public relations na poziomie szkoły wyższej, była koordynatorem działań sponsoringowych w szkołach dla Nestle Food Service, kilkuletnie doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń z zakresu marketingu usług hotelarskich i gastronomicznych, specjalizuje się w tworzeniu i wprowadzaniu programów promocji przedsiębiorstw turystycznych, przygotowuje projekty z wykorzystaniem dotacji unijnych (pomysłodawczyni i koordynator projektów wymiany doświadczeń polskich kucharzy - m. in. kulinarne mistrzostwa świata w Luksemburgu), autorka licznych artykułów w pismach branżowych, recenzentka poradników z zakresu promocji usług gastronomicznych.

Ewa Rożnowska
- absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ponad 7 lat doświadczenia zawodowego w branży hotelarskiej w Polsce (IBB Andersia Hotel, Domina Poznań Residence) i za granicą (USA, Włochy, Egipt) - pracowała w różnych działach hotelowych, na stanowiskach: operacyjnych (recepcja, rezerwacja, gastronomia, housekeeping), administracyjnych i kierowniczych - sprzedaż, revenue management, była dyrektorem poznańskiego oddziału grupy Netmedia, gdzie mogła wykazywać się wiedzą z zakresu turystyki biznesowej i rozwijać umiejętności sprzedażowe oraz z zakresu zarządzania personelem. Wykładała "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Analizę sprzedaży w hotelarstwie i gastronomii" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada umiejętność tworzenia i analizowania raportów sprzedażowych, finansowych, analiz rynkowych, badania konkurencji i budżetowania. Cechuje ją wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, otwartość, solidność, łatwość przekazywania informacji - posiada bogaty warsztat metodyczny, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Karol Weber
- hotelarz z powołania i wykształcenia. Magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Z branżą hotelową związany od 15 lat. Doradca i kontroler jakości obsługi. Specjalizuje się w szkoleniach personelu nt. jakościowej obsługi gościa hotelowego. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w różnych działach operacyjnych i na różnych stanowiskach w międzynarodowych sieciach, m.in. w Four Seasons i InterContinental. Propagator kultury organizacyjnej hoteli opartej na rozwijaniu kapitału ludzkiego, dbałości o najwyższą jakość świadczonych obsług oraz zasadzie "jeden Zespół – wspólny cel".

Anna Cichowicz-Borowska
- absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym również studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu, posiada uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, była również nauczycielem akademickim. Z branżą hotelarską związana jest od 7 lat, specjalizuje się w obszarze sprzedaży i marketingu. W ostatnim czasie zajmowała stanowisko dyrektora Hotelu Austeria, poprzednio kierownika działu sprzedaży i marketingu w Hotelu Med. & Spa Villa Park, managera Hotelu Pałac Targon, a także kierownika sprzedaży, marketingu i recepcji w Klinice Uzdrowiskowej w Ciechocinku. Nawiązywanie doskonałych relacji z klientem, dbanie o jego komfort i zadowolenie, wysoka jakość obsługi i oferowanych usług są dla niej, obok realizacji zakończonych sukcesem planów sprzedaży, najważniejsze. Pasją są nowe koncepcje i trendy w hotelarstwie, a także skuteczne wykorzystywanie narzędzi efektywnej komunikacji.

Zbigniew Jan Okoń
- wykwalifikowany kelner - tytuł nadany na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, bogate doświadczenie zawodowe, przeszło dwadzieścia lat pracy w warszawskich restauracjach na stanowisku kelnera i kierownika sali, obecnie jest kierownikiem gastronomii w Kompleksie Gastronomiczno-Rozrywkowym BAKATA - Hotel Gromada Aiport w Warszawie, gdzie jest odpowiedzialny m. in. za organizowanie i nadzór pracy personelu sali restauracyjnej oraz działu bankietów i konferencji, przygotowywanie i nadzorowanie imprez typu: kongresy krajowe i międzynarodowe (NATO Defence Ministers Informal Meeting; Kongresy Partii), targi krajowe, konferencje, bankiety, przyjęcia okolicznościowe, duża praktyka przy obsłudze przyjęć dyplomatycznych, w ramach pracy świadczonej dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ambasady Włoch i Ambasady Francji, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prowadził liczne szkolenia i konsultacje, zdobywca drugiej, a następnie pierwszej nagrody dla wyróżniających się kelnerów w Konkursie na Najlepszą Restaurację w Województwie Mazowieckim, dwukrotny uczestnik Festiwalu Dań Wigilijnych.

Jakub Perkowski
- absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dodatkowo ukończył kursy we Francuskim Instytucie Zarządzania z zakresu "Nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi" oraz "Strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem". Posiadł wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu planów i działań marketingowych w obszarze finansów, bankowości i pośrednictwa oraz mediów. Wiedza teoretyczna z zakresu promocji, reklamy i media planningu wsparta współpracą z mediami oraz agencjami reklamowymi gwarantuje właściwe spojrzenie na proces planowania wydatków. Doświadczenie w wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Pilotowanie i nadzorowanie wykonywania badań marketingowych, dotyczących jakości obsługi klientów oraz preferencji potencjalnych klientów. Obecnie prowadzi zajęcia z "Zarządzania i planowania marketingowego", "Marketingu w handlu i usługach" oraz "Badań marketingowych" w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa. Prowadzi szkolenia finansowane z Funduszy Strukturalnych EFS z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. Poza tym szkoli pracowników średniego i wyższego szczebla ministerstw, przygotowujących się do egzaminów na Urzędnika Mianowanego z Teorii zarządzania i organizacji oraz Umiejętności i predyspozycji menadżerskich.

Paweł Cieślak
– absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mgr inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością, 2-letnie Studium Przygotowania Pedagogicznego, Quality Manager (TÜV), uprawnienia Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2000, uprawnienia Auditora Wewnętrznego systemu HACCP, certyfikat z zakresu wdrażania systemu HACCP w obszarze żywienia zbiorowego wydany przez IŻŻ w Warszawie.
Od 11 lat zajmuje się zarządzaniem jakością w zakładach produkcji żywności. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Znajomość technologii produkcji żywności, higieny produkcji, towaroznawstwa, prawa żywnościowego, naukowych zasad żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad funkcjonowania gastronomii otwartej i zamkniętej, wymagań systemów zarządzania jakością oraz ich wdrażania w praktyce.

 Paweł Weisbrot 

Mariusz Wojcieski
- ukończył kurs II stopnia Barman-Mikser oraz kurs III stopnia Master Bartender organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów, 12-letnia praktyka zawodowa w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, obecnie jest Prezesem Oddziału Centralnego Stowarzyszenia Polskich Barmanów, duże doświadczenie w organizacji imprez, szkoleń, integracji, uczestniczył w licznych szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez prawie wszystkie firmy alkoholowe obecne na naszym rynku.

 

 Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa