Do szkoleń podchodzimy z pasją


Misją Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa jest pomaganie przedsiębiorstwom hotelarsko-gastronomicznym w podnoszeniu jakości świadczonych usług i zwiększaniu skuteczności funkcjonowania na rynku.

Misję naszą realizujemy poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia skierowane do kadry menadżerskiej oraz pracowników wszystkich działów, aktywne wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i z funduszy unijnych oraz budowanie wizerunku firmy w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.
 
Cele:
  • Wspieranie hoteli i restauracji w zwiększaniu przychodów ze sprzedaży usług.
  • Pomoc w osiąganiu doskonałej jakości świadczonych usług na wszystkich poziomach operacyjnych.
  • Kreowanie autorskiego systemu doskonalenia kadr HoReCa, opartego na dostarczaniu usług szkoleniowych i doradczych najwyższej jakości, skutecznych i odpowiadających oczekiwaniom.
  • Podejmowanie inicjatyw w zakresie nowatorskich form kształcenia.
  • Propagowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.
  • Dążenie do bycia cenionym partnerem, który wspiera w zakresie przeprowadzania zmian, rozwoju ludzi i organizacji.
Motto:
Inwestycje w kadry skutecznym rozwiązaniem na potrzeby menadżerów hoteli i restauracji.

szkolenia hotelarskie, szkolenia gastronomiczne Zaufali nam:
Szybki kontakt

tel. 602 243 808


Szkolenia otwarte
   Hotel
   Gastronomia
   Zarządzanie
   Marketing / sprzedaż
   Kalendarium szkoleń
Szkolenia zamknięte

E-learning

Doradztwo
O nas
   Kontakt
   Referencje
   Trenerzy
   Zasady użytkowania
   Polityka prywatności
Kursy zawodowe

BHP
CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr
86-105 Świecie, ul. Jana Kiepury 30
tel. 52 562 60 61
fax 52 522 21 31
biuro@cedeka.pl

Copyright © 2005-2023 Szkolenia CeDeKa